რჩევები რჩევები და სასარგებლო ლინკები დაიდება მონაწილე გუნდების გადარჩევის შემდეგ.